Til salg

Ny årbog fra Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv
– udkommer 11. november 2023

Bogen koster 159,- kr. som indbetales på MobilPay 25 87 34 eller overføres til konto 7650–1363220

Indenfor arkivets dækningsområde, Ringkøbing og Rindum sogne, tilbyder vi igen i år at levere bogen gratis til købere, der ikke selv ønsker at afhente bogen. Bor man udenfor arkivets dækningsområde, kan bogen sendes mod  betaling af porto 70,- kr  som betales samtidig med bogen i alt 229,- kr.

Ønsker man bogen tilsendt eller leveret bedes man samtidig med betalingen sende en mail til  med navn og adresse og mærke denne mail ”Årbog” samt årgang.

Vi har stadig enkelte årbøger fra de tidligere årgange til salg.

Øvrige bøger

Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv har modtaget mange bøger. Flere af dem havde arkivet i forvejen. Ved overdragelsen til arkivet har giverne givet tilladelse til evt. at videresælge bøgerne.

Eksempel på øvrige bøger til salg:

 Klik på linket nedenunder for at se, hvilke bøger vi har til salg (enkelte kan i mellemtiden være solgt). Bøger til salg

Bøgerne kan købes ved henvendelse på arkivet. Vi har åbent hver onsdag kl. 15,00 – 17,00 (Undtagen skoleferier).

Endvidere har vi mange gamle postkort fra Ringkøbing og Omegn, som vi ønsker at sælge.

Eksempler på postkort som vi har til salg: Gamle Ringkøbing postkort – til salg

Endelig har vi flere gamle billedrammer i overskud.

Kom ind til os og gør en god handel.


PRISLISTE
Bøger
Priser fra 20 kr. – priserne varierer på de enkelte bøger – spørg om prisen på den ønskede bog.
Postkort
Priser 5 – 10 kr. pr. stk.

SÅDAN BRUGER DU OS
Vore samlinger står til rådighed for offentligheden. Du kan få adgang til materialerne ved at besøge os. Kontakt os venligst pr. mail før besøget, så vi har materialet klar, når du kommer.
Materialerne kan ikke hjemlånes.
Det er ikke alle arkivalier, der er fri adgang til, idet der kan være forskellige begrænsninger.
Selvbetjening kan vi ikke tilbyde, men vi finder gerne det materiale, som kan have din interesse.
Vor mail-adr. er:   

Takstblad
1. Arkivfagligt arbejde
Forepørgsler, der kan besvares inden for en halv time, er gratis.
Herefter er prisen pr. time 500 kr.
Udarbejdelse af publikationer, udstillinger m.m. Efter aftale

2. Til privat brug
Scanning af billeder (400 dpi) til mail 50 kr.
Anden billedbearbejdning Efter aftale.
Kopiering af tekster 5 kr.
Elektroniske kopier, leveret pr. mail, pr. side 5 kr.

3. Til kommercielt brug
Billeder til kommercielle udgivelser m.v. Efter aftale, min. 500 kr.

Leveringstid
Normal leveringstid er to uger

Generelle bestemmelser
Fotografier, billeder og andet materiale fra arkivets samlinger må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes. Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres og Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv skal angives som kilde.
Tilladelsen gælder kun det formål, som er aftalt, og indtil et halvt år fra aftalens indgåelse.