Gamle gadenavne

 

Nye og gamle gadenavne i Ringkøbing

Algade: Bredgade (Folketællingsliste (FT) 1840), tidl. Storegade eller Store Adelgade / Adelgade (FT 1870). Oprindelig sluttede gaden ved Østerport eller Byporten.
I FT 1890 er Kreditforeningen, nu Vestjysk Landboforening, Herningvej 3, og professor Melchiorsens hus, nu Ringkøbing Museum, Herningvej 4, opført under Bredgade.
I FT 1901 ligger præstegården ”under Bredgades forlængelse”, svarende til det der nu er en del af Landboforeningen, på Herningvej 5.

Aldershvilevej: bliver opdelt og en del bliver Østertoften.

Alkjær Lukke: æ anlæg, Ringkøbing Lystanlæg. Anlægget er påbegyndt omkring 1866.

Damstrædet: var omkring 1850 betegnelsen for den nordligste del af det nuværende Østergade. Hvor Damstrædet i dag er betegnelsen for gaden, der fortsætter Reberbanen.

Firkanten: Den egentlige bykerne, indrammet af Østergade, Bredgade, Torvet, Nygade og Nørregade.

Fjordstien: Fra 1943 Sønderdige.

Floravej: nu Kaj Munksvej

Grønnegade: fra omkring 1870. Tidligere Vester Meld Strandgade.

Herningvej har muligvis også været benævnt Vardevej.

Holmene: er nævnt på kort fra 1769, og har været benævnt Holmens Gade eller Holmens stræde.

Kongevejen: fra 1943 dette navn, tidligere Møllevej og Vellingvej. Se under Vellingvej.

Kærlighedsstien: Fra sidst i 1920’erne kaldet Jernbanevej, fra 1943 Nørredige.

Markjordene, Bymarken, Østen Byen og Hedegaardsmark var betegnelser for bebyggelser uden for digerne / toldlinjerne (se kortet over Ringkjøbing tegnet 1956).

Markedspladsen: Tidligere kaldt Chr. Husteds Toft, var 1881 beliggende mellem den nye banegård (fra 1875) og Chr. Hustedsvej, kaldt op efter ejeren af området, hen til Østergades forlængelse. Pladsen blev i 1883 erhvervet af kommunen.

Markederne har tidligere været holdt på Torvet, og i området mellem I. C. Dyekjærsvej og den sydlige del af Enghavevej.

Mellemgade: Øster Meldgade, FT 1850: Øster Meld Nørregade og Øster Nørre Meldgade. Tidligere kaldt ”Blindgade”.

Museumspladsen: Fra 1943 Østerport.

Nygade: FT 1855: Mellem Vestergade, FT 1845 og 1850: Vester Meld Nørregade og Vester Nørre Meldgade, eller Vester Meldgade.

Nørre Meldgade: FT 1834: kan være Mellemgade eller Nygade.

Ringkøbing Mark eller Bymarken: var uden for byen. Området var omgivet af et dige. Det gik fra Bydiget ved Høgevej langs den østlige side af Alkjærlukke nord om området hvor nu Alkjærparken ligger over Ringvejen, nord om Færøgade og Islandsgade. Herfra ender den ned mod kysten vest for Markdiget, der ligger i Velling sogn. Videre langs kysten op mod området med Søibergsvej til H. L. Hansens Minde – kolonihaverne på H. L. Hansensvej. En del af området er friholdt for bebyggelse og er udlagt som sportspladser.

Smedegade: benævnelse fra omkring 1870. Tidligere: Øster Meld Strandgade.

St. Blichersvej blev bebygget fra 1897: bl. a. Orgelfabrikken, Odd Fellowlogen. FT 1901: Markedspladsen. Vejen er opkaldt efter Odd Fellowlogen, der hedder St. Blicher-logen.

Sygehusgade: Nørreport.

Sønderdige: Nu den sydligste del af Meldskiftet. Området blev tidligere kaldt Fjordstien. Stien langs fjorden kaldes i dag igen Fjordstien.

Toldboden: På havnen er nævnt på kort fra 1769.

Tværvej: Nu: Holstvej.

Ved Banegaarden: den del af nu Nørredige, der har ligget omkring stationen.

 

Ved Viadukten: Er uklart hvor den har ligget i forhold til viadukten, om det måske er I. C. Christensensvej eller husene i området der ligger lige nord for viadukten.

Vejskillingen: var nok hovedvejen fra Århus og Varde.

Vellingvej: var hovedvejen fra Varde og tidligere betegnelsen for vejen mod Velling fra museet. Den første del fra museet til lidt før Kongshøj blev derefter kaldt Møllevej, og senere igen Kongevejen.

Vester Strandgade: Vesterstrandgade.

Vester Strandsbjerg var tidligere vejen til Holmsland/Søndervig, altså Holmslandsvejen, hvor Æ Kopperhus (epidemisygehuset – især for kolera og kopper) lå.
Epidemisygehuset blev senere flyttet til Nørredige 22 – 24, hvor der senere blev bygget boliger til sygehusets personale.

Vestergade: formodentlig Vester Nørregade (FT 1850 og 1834).

Øster Strandgade: Østerstrandgade (FT 1850) Øster Søndergade.

Øster Alle: Aleen.

Østergade: (FT 1850) Øster Nørregade.

Østerport: Byporten. Hvor hovedvejene fra henholdsvis Århus/Horsens (Nu: Vejskillingen) og Varde (Vellingvej), der førtes sammen øst for Kongshøj, som en vej førte ind til byen. Pladsen tidligere kaldt Museumspladsen.

Østertoften: Var indtil 1943 en del af Aldershvilevej.

– – – –

Kilde: Johannes Smith: Ringkjøbing Aarbog 1955-1956, s. 3 – 19
Johannes Smith: Ringkjøbing Aarbog 1957-58
Ringkjøbing Aarbog 1944-1945
Ringkjøbing Aarbog 1942-1943

Vejviser og Skattebog fra 1923/24 og senere årgange.

 

Vejnavne med et personnavn er veje fra 1900-tallet, se Annette Holms bog: Gadenavne i Ringkøbing – og personerne bag. (A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing – 2013).