Bøger – Til salg

Masser af historiske bøger til salg til en meget billig pris.
Besøg os om onsdagen kl. 15 – 17, eller send en mail på .
Ved evt. forsendelse tillægges porto 70 kr.

2.11.2023      
Forfatter Titel antal pris
Aistrup, Inga Langs Jyllands vestkyst 1 50
Alkjærsig, Jenny Huse i hederanden 1 30
Alsted, Gert Abelines Gård 1 20
Alsted, Gert Fra milesten til kantpæle 1 10
Amnitzbøl, Aksel Husmandsvirke i Ringkøbing Amt 1913-1963 1 30
Andreasen, Janni Ud hvor livet frister (Om Mylius-Erichsen) 1 210
Anker Fjord Hospice Årsskrift 2011 1 30
Anthonisen, Bent Fem lange år 1 50
Anthonisen, Bent Bågøe Atlantvolden ved Ringkøbing 2 75
Anthonisen, Bent Bågøe Der Atlantikwall bei Ringköbing 1 50
Anthonisen, Bent Bågøe Hanstholm-fæstningen (dansk og tysk) 1 50
Antonsen, Jørgen Ringkjøbing Handelsforening, 1874 – 1974 7 30
Asmussen, Get m. fl. Nu holder du, Ove 1 40
Aspel, Gudrun (red.) Skærum Andelsmejeri 1887 – 1987 2 25
Aspel, Gudrun (red.) Øgelstrup – en gård i Raastrup sogn 1 30
Balleby, Lene Fra Folkeskole til Kongehus 5 25
Balslev, C. F. Luthers Katekismus 1 10
Balum, Henry Jens Søndergaard på Bovbjerg 1 20
Bangsgaard, P. Som vi mennesker 1 20
Bangsgaard. Henning (red.) Ringkjøbing aarbog 1955-1956 1 10
Bangsgaard. Henning (red.) Ringkjøbing aarbog 1956-1957 1 10
Bangsgaard. Henning (red.) Ringkjøbing aarbog 1957-1958 1 10
Bangsgaard. Henning (red.) Ringkjøbing aarbog 1958-59 1 10
Beiter, Morten (red.) Spred dine vinger 4 50
Berntsen, Anton Bindingsværk 1 30
Bjerg-Thomsen, J. I sol, regn og vestenvind 5 75
Bjerregaard, Jakob Pastor Munk i Vedersø 1 50
Bjure, Kristjan Den vest- og sønderjydske kreditforening Hundrede aar 5 50
Blicher, Julius Gennem Vestjyske egne 2. samling 3 30
Blicher, Julius Gennem Vestjyske egne 3.samling 4 30
Blicher, Julius Grønlandsforskeren Mylius Erichsen 5 50
Blicher, Julius Vestjyske egne 2. samling 5 50
Blicher, Julius Viser fra Land og by af Jules 3 30
Blicher, Steen Steensen Marie 1 40
Blicher, Steen Steensen Rødstenen på Fur 1 50
Blicher, Steen Steensen Vestlig profil af Den kimbriske halvøe 1 50
Blicher, Steen Steensen Brudstykker af en landsbydegns dagbog 1 10
Bollerup, Christian og Anna Hvide Sande fra fødsel til fremtid 1 25
Bollerups Boghandels forlag Husker du vor skoletid 1 50
Bork-Larsen, H. Modstandsbevægelsen i Ringkøbing 6 40
Bovbjerg, Jens Peter De vestjyske Fjorde 1978 1 40
Boysen, Benny (red.) Hardsysselfolk V. Vestjylland – sådan set 1 40
Boysen, Benny m. fl. Hardsyssel folk 1. Livet i Byen 1 40
Bredsdorff, Elias Ærkedansk 1 50
Brendstrup, Vald. A. Rasmussens bogtrykkeri 1 30
Brovst, Bjarne Nielsen Kaj Munk. Liv og død 1 50
Brovst, Bjarne Nielsen Livet i Vedersø præstegård 1 50
Budde, R. Et hus ved Vestervold 1 10
Bure, Kristjan Danske herregårde 1 30
Bure, Kristjan Hardsyssel 1 30
Bure, Kristjan Hundrede aar. Den vest- og sønderjyske Kreditforening 6 50
Bure, Kristjan Danske Kirker 1 30
Busch, Maag J. Af smil er de kommet 1 20
Busch, Maag J. Blåklokkerne 1 20
Busch, Maag J. Det forstenede hjerte 1 20
Busch, Maag J. Det usynlige appelsintræ 1 20
Busch, Maag J. Lykkens tinde 1 20
Bøgner, J. I. Bidrag til Ringkjøbing Bys historie, 1963, tillæg 1 6 50
Bøgner, J. I. Bidrag til Ringkøbing bys historie 1942 5 50
Bøgner, J. I. (red.) Ringkjøbing og Omegns Sparekasse 1844-1944 3 6 30
Christensen, C. Husmandsvirke i Ringkøbing Amt 1913-1938 2 25
Christensen, Carlo Thøger Larsen. Et mindeskrift 1 20
Clausen-Bagge, N Et ”skriftbevis”, 1916 1 20
Clausen, Thyge m. fl. Vestjydske fortællere 2 20
Conson elektronik Conson 1 30
Dahl, Knud Naturfredninger i Midt- og Vestjylland 1 20
Dalgaard, Laurids m. fl. Finderup, egnens og gårdenes historie 1 50
Dam, E. Ringkøbing Apotek gennem 150 aar 1 20
Dansk idrætsforbund Adressefortegnelse 1923 1 5
danske selskab, Det Grundtvig`s ideas in North America 1 30
Degn, Ole Bevaring og byfornyelse i Viborg 1948-1998 1 30
Draiby, Ejvind Ringkjøbing II, 10 år for Ringkjøbing 1964 – 1974 10 40
Draiby, Ejvind Ringkøbing, dens gamle byplan og arkitektoniske værdier 6 40
Draiby, Ejvind Fra milesten til kantpæle 1 20
Egelund, Lars Ringkøbing ad libitum 3 20
Ejlers, Christian (red.) Bogvennen 6. 1971-73 1 20
Ejlers, Christian (red.) Bogvennen 9. 1971-73 1 20
Ellerbek, Poul Ringkøbing set fra Østergade 2 75
Engelbrecht, John Fra delingsfører til gymnastik-instruktør 1 50
Eriksen, Palle Samsøs Store Stengrave 1 30
Erlang, F. K. Den vest- og sønderjydske kreditforening 1860-1910 3 30
Erlang, F. K. Er Ringkjøbing Danmarks ældste og fornemste by? 1 20
Erlang, F. K. Ringkjøbing Haandværkerforening1861 – 24. februar – 1936 2 20
Erlang, F. K. Ringkjøbing Landbobank gennem 50 år 1886-1936 6 50
Erlang, F.K. Den vest- og sønderjydske kreditf 1910-1935 1 30
Erlang, Ingeborg Krarup En vestjyde i København 1 10
Etlar, Carl ,Madsalune, bl. præsten i Husby 1 30
Finsen, Helge Ringkøbing set med en arkitekts øjne, 1953. 1 30
Fiskeri & Søfartsmuseet Esbjerg Den jyske vestkyst i flyfotos og kort 1 30
Flensborg, C. E. m. fl. Det danske Hedeselskab 1916-41 1 30
Flere forfattere Ringkøbing og omegn 1 20
Flindt, Ejgil Omkring Ringkøbing i billeder 1 40
Flindt, Ejgil Som vi husker det.. 1 30
Fløe, Palle Historiske efterretninger om Egvad sogn 1 10
Fode, Henrik m. fl. MarselisborgCentret 1 20
Fogtmann, Chr. P. Det blev til De Bergske Blade 4 30
Folkeuniversitetscenteret Bedre byggeskik Skærum Mølle 1 20
Frifelt, Salomon J. Ad jydske veje sønderud 1 50
Frifelt, Salomon J. Andelsbonden og kvæghandelen, 1959 4 30
Frifelt, Salomon J. Gennem de jydske udmarker 1 30
Frifelt, Salomon J. Godtfolk og skidtfolk og nogle af de andre 1 30
Frifelt, Salomon J. Jyder er vi alle 2 50
Frifelt, Salomon J. Lisaa gammel som æ vej 1 75
Frifelt, Salomon J. Lyng. Af hedens krønikebog 1 75
Frifelt, Salomon J. Ringkøbing Håndværkerforening 1861 – 1961 8 20
Frifelt, Salomon J. Spyt i næverne. Folkens 1 30
Frifelt, Salomon J. Veteranen og Døden 1 20
Friis, P. m. fl. Chr. Lyngbos vestjyske billeder i udvalg 1 30
Friis,P. Varde og ”eventyrets land” i billeder 1 25
Frost, P. N. P.N. Frosts beskrivelse over købstaden Ringkøbing 2 20
Frost. P.N. Beskriv.over Kjøbstaden Ringkjøbing, trykt 1817 2 40
Frøland, Aleks Da Jylland fik boghandlere 1 10
Frøland, Aleks. Banken, Ringkøbing Bank gennem 100 år 3 30
Frøland, Aleks. Bollerups Boghandel, hundrede år, 1871 – 1971 2 20
Frøland, Aleks. Omkring en hundredårsdag 2 30
Gamst, Klaus Mere på skovlen, (Landbobanken) 3 30
Garde, H. F. Breve fra Kaj Munk 1 25
Gemzøe, Knud (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1958 1 30
Gemzøe, Knud (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1959-60 1 30
Gemzøe, Knud (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1961 1 30
Gemzøe, Knud (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1962 1 30
Gemzøe, Knud (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1963 1 30
Gemzøe, Knud (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1964 1 30
Gemzøe, Knud (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1965 1 30
Gjedsig, Lars Frydendal et halvt århundrede på havnen 2 25
Gormsen, Gudrun Hedebonden 1 25
Gregersen, Jens Tipperne (fugle) 2 50
Grimstrup, Anders Ringkøbing i Billeder, 1920 – 1965 1 30
Hager, John Velling Skole i 25 år 1 25
Hald, J. E. Ringkjøbing Amt. Ottende stykke 4 25
Hansen, Ernst Tegninger til Kaj Munks digt Tyrtaios: Fire krigssange 2 20
Hansen, H. C. m. fl. Hjemstavnsbogen for Ringkøbing Amt 3 30
Hansen, H. P. Fra hyrde til æresdoktor 2 25
Hansen, H. P. Hyrdeliv på heden 1 40
Hansen, H. P. Jyske skøjere og rakkere 1 40
Hansen, Johannes Lindskov Brev til Jylland 1 10
Hansen, Johannes Lindskov Gensyn med Grønland 1 25
Hansen, Johannes Lindskov Snapstinget 1 25
Hansen, Jørgen Ringkøbing Biograf 100 år 3 30
Hansen, Jørgen Ringkøbing Biograf, 1909 – 2009 3 30
Hansen, Keld Skitser og notater fra Ringkøbing Fjord 4 30
Hansen, Knud Den gamle kikkert 1 20
Hansen, Knud Ringkøbings smukke gamle torv 2 10
Hansen, Poul Fra ødemarker til storskove 1 50
Hansen, Poul Landet der skabtes om 2 50
Hansen, Ruth M. Barndomsminder 1 20
Hansen, S.-L. Manøe Hodde Skole 1831-1955 1 10
Hastrup, Bjarne Håndværkets økonomiske historie 1879-1979 1 40
Hattinger-Jacobsen, J. Folkehøjskolen i Uldum 1 30
Hauerbach, Sven og Henrik Have De bukseløse. 1 50
Have, Henrik Forsvindingsdigte 1 30
Have, Henrik Fortættet Europa 1 30
Have, Henrik North no. 16 8 30
Have, Henrik Rakker 1 25
Hedeselskabet Hedebruget 1906-1956 1 30
Heilskov, Chr. Dallerup Sogn i fortid og nutid 1 30
Heilskov, Chr. Fra Skagen til Skallingen 2 20
Heldgaard, Sig Jensen, Aarup Jensen Gamle fabrikker i Ringkøbing 1, Tobak Papir, 1985 0 40
Henningsen, Helle m. fl. I 100-året for Danmark-ekspeditionen 1906-08 8 40
Henriksen, H. C. Hans og Grete ABC, 1950 1 20
Hentze, Peter En bog om et frimærke 1 30
Have, Henrik, Herping og Holm Udsmykningen af Amtsgården – Henrik Have 1 50
Hersbøll, Sven Skjern Bank 1906-2006 1 30
Hindø Lone, m. fl. Husker du vor skoletid 1 30
Hindø m. flere Ringkøbing sange, mange forskellige 90 5
Hindø, Lone Revybyen Ringkjøbing 3 50
Hiort, Esbjørn Etatsråd E. M. Møller og hans efterslægt 2 30
Historisk samfund for Ringkøbing amt Hardsyssels aarbog, 1926-2011 180  
Historisk samfund for Aarhus Stift Viborgbispen Gunners levned 1 10
Historisk Samfund i Ringkøbing Amt Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt 1 150
Hjaltason, Ib Et sekel svandt 1 10
Hjaltason, Ib Kaj Munks Vedersø (tegninger) 2 50
Hjerl-Hansen, Finn En dansk naturpark, Hjerl Hede 1 50
Hjerl-Hansen, Finn Hjerl Hede. Fredningen og Frilandsmuseet 1 50
Hjorth Rasmussen, E. Mens vi venter på tobisen … 1 30
Hjortshøj Nielsen, S. Jyllands Kreditforening 125 år 2 50
Hoffmann, Kai Du danske friske strand 1 25
Holm, Kai Jyden han er stærk aa sej 1 30
Holmsgaard, Erik (red.) Brænde og brændefyring 1 30
Holmsland Kommune Opskrifter på fiskeretter 1 10
Holst, Knud Dementi 1 10
Holst, Knud m. fl. Hvedkorn, tidsskrift. Nr. 4. 1967 1 10
Holst, Knud m. fl. Hvedkorn, tidsskrift. Nr. 5. 1967 1 10
Hoppe, A. C. m. fl. Julelys 1 10
Hornslet Bogtrykkeri Jul i Hornslet 1947 1 10
Horskjær, Erik De danske Kirker, Norvestjylland bind 15 1 20
Hove, Th. Th. Tørvegravning i Danmark 1 30
Hover Ungdoms- og Idrætsforening Hundrede aktive år i Hover Sogn 1890 – 1990 3 40
Hvide Sande-udvalget Spørgsmålet om Ringkjøbing Fjords udløb 1 30
Hvidtfeldt, Johan Danske vandløb. Turistårbogen 1966 2 30
Hvidtfeldt, Johan Gennem Blichers land til bispestaden Viborg 2 30
Hvidtfeldt, Peter m fl. Det store landnam 1 10
Høgh, Jon El og vand i Ringkøbing gennem 100 år 10 30
Høgh, Jon Gamle Vestjyske møller, “Ny Mølle” 2 30
Høgh, Jon Gamle vestjyske møller. Bundsbæk Mølle. Bind II 2 30
Høgh, Jon Gamle vestjyske møller. No stampemølle 1 30
Høgh, Jon Gamle vestjyske vinterskoler II 1 30
Høgh, Jon Græd ikke over spildt mælk 4 30
Høgh, Jon Nørre Vosborg 3 30
Høgh, Jon Ringkøbing politi- og retshistorie Bind I 3 30
Høgh, Jon Ringkøbing politi- og retshistorie Bind II 2 30
Høgh, Jon Røde Kro og den vestjyske drivvej 1 30
Høgh, Jon Ulrik Plesner og Ringkøbing, bind I 1 30
Høgh, Jon Vestjyske fortællinger og sagn. Bind III 2 30
Høgh, Jon Vestjyske Kirker I, Ringkøbingegnen 1 30
Høgh, Jon Ringkøbing Amts Sygehus 1 50
Høgh, Jon Sluserne i Hvide Sande 1 50
Høgh, Jon Vestjyske fortællinger og sagn, Bind IV 1 30
Høgh, Jon Vestjyske fortællinger og sagn, Bind V 1 30
Høgh, Jon Ringkjøbing – Nr. Omme Jernbane 1 20
Højholt, Per Gittes monologer 2 20
Ibsen P. C. Ibsens sønners legat gennem 25 år 1 10
Ikast Bogtrykkeri A/S Ikast 1877-2002 1 35
Ikast menighedsråd Ikast Kirke i 800 år 1 20
Ikast vandværk Vand til folk og fæ 1 10
Ingemann-Petersen, H. (red.) Ringkjøbing aarbog 1948-1949 4 10
Ingemann-Petersen, H. (red.) Ringkjøbing aarbog 1949-1950 3 10
Ingemann-Petersen, H. (red.) Ringkjøbing aarbog 1950-1951 2 10
Ingemann-Petersen, H. (red.) Ringkjøbing aarbog 1952-53 2 10
Ingemann-Petersen, H. (red.) Ringkjøbing aarbog 1953-1954 2 10
Ingemann-Petersen, H. (red.) Ringkjøbing aarbog 1954-1955 2 10
Ingemann-Petersen, H. (red.) Ringkjøbing aarbog 1951-1952 2 10
Irving, Washington Kunsten at fabrikere bøger 1 10
Israelsen, N. J. Johan Gotfried Hödrich – bygmester i Viborg 1 25
Jacobsen, Christian Skærver, tegl og mosetørv. Råstoffer på Viborgegnen 1 20
Jacobsen, Olaf m. fl. Klaverskole 1 50
Jacobsen, Aage Fra Kattegat til Vesterhav 1 30
Jakobsen, Marie Gorm og Østergård Hansen, Hans Udfra og omkring Rindom Skole 2 50
Jensen, Grethe Ansgar Om amtssygehuset i Ringkjøbing 0 50
Jensen, Gunnar ”Ham fra Ringkøbing” 5 30
Jensen, Gunnar ”Jeg har ikke noget til gode” 1 30
Jensen, Gunnar Arven fra I. C. Christensen 1 50
Jensen, H. P. Dejbjerg 9 75
Jensen, J. Aarup Holmslands og klittens historie 1 30
Jensen, Jens Marinus En vestjysk lærer (1931) 1 10
Jensen, Jens Aarup 100 år Ringkøbing Museum 1908-2008 3 20
Jensen, Jens Aarup Jesper Malers Ringkøbing 7 50
Jensen, Jens Aarup m. fl. Guide to Attractions in Ringkøbing County 1 50
Jensen, Jens Aarup og Borg, Jørgen Ringkøbing Gadebilleder, dengang og nu 6 50
Jensen, Johs. Ringkjøbing Amts mejeriforening 1894 – 1944 3 30
Jensen, Jørgen Rav Nordens guld 1 30
Jensen, Karen Vium Bebyggelse og landskab på Holmsland Klit 1 25
Jensen, Knud K. Æ hav å æ hied 1 15
Jensen, Michael og Jørgensen, Thormod Finderup Sogns Historie 1 40
Jensen, Niels Vestjyske jernbaner 1 30
Jensen, Niels Aage Kjærgaard Aldrig færdig. Altid på vej 2 20
Jensen, Niels Aage Kjærgaard Børnehjemmet C.M.Schuberts Minde 1 30
Jensen, Torben Stormflod 1 15
Jensenius Herluf En lille mands Dagbog 1 40
Jeppesen, Alfred De vestjyske vinterskoler 2 10
Jepsen, Palle Uhd St George og Defence 1 40
Jepsen, Palle Uhd Ved de Vestjyske fjorde 1 15
Jespersen, Esbern Hedens børn 1 20
Jespersen, Esbern Sol over Skovbjerg bakkeø 1 30
Jespersen, Tare Kong Christian X 1 50
Jessen, Hans m. fl. Skjernådalen 2 30
Jexlev, Thelma m. fl. Personalhistorisk tidsskrift 1978 1 10
Johansen, N. Ringkøbing Amts Skytteforening 1878-1928 – 1928-1953 5 50
Jydsk sadelmager magasin Den gamle sadelmager 1 30
Jæger, Frank Aarets ring 1 20
Jørgensen, Carl Th. Fra jern-korset til Adda korsét 1 20
Jørgensen, Carl Th. To mennesker – eet værk 3 20
Jørgensen, Gunnar F. Den etiske virkelighed 1 20
Jørgensen, Hans H. Naturvennen Græs 3 50
Jørgensen, Jørg. Ringkjøbing, Holmsland og klitten 4 50
Kalk og mergelselskaber De danske Kalk- og Mergelselskaber 1 50
Karberg, Andreas Danske byer og sogne 1 50
Karup Å sammenslutningen Karup Å 1 30
Kaulberg, S. Saltholm 1 10
Kirkeby, Per Hændelser på rejsen 1 30
Kjeldsen, Søs, red. Sikke en udvikling 1947 – 1997 4 25
Kjersgaard, Erik Danmark, historisk billedbog- bind 1-2-3-4 1 200
Kjerulf, Axel Kongelig Majestæts musikanter 1 30
Kjær, Thorvald De store vingefang 1 30
Klein, Norma Bag af dansen 1 20
Knak Sidenius, Line Sådan set. Vestjylland ifølge Knak 5 20
Knudsen, Frederik Samvirkende jydske turistforeninger 1905 – 1930 5 20
Knudsen, Søren Rasmus Thomesøns gård i Glud 1 20
Koch, J. P. Gennem den hvide ørken 1 50
Koch, Ludvig Mit Soldaterliv 1 20
Kousgaard, Alfred Awten, vestjydske digte 1 5
Kristensen, H. K. Holmsland og Klittens historie II 1 30
Kristensen, H. K. Holmslands og Klittens historie I 3 30
Kristensen, Johs. E. Tang Gennem jyske egne 1 50
Kristensen, Kr. Ringkjøbing Amts skytte- og Gymnastik forening 1 20
Kristiansen, Dagny Bang Fra mit køkkenvindue 1 10
Kristiansen, Johannes Stræde Den danske bonde 1 20
Krogh, Aksel Længst mod vest 1 30
Krohn, J. Fortællinger for børn 1 20
Kronprins Frederiks Fond Beretning om Kronprins Frederiks fond 1865-1915 1 30
Kuhlman, Hans m. fl. Det yderste Jylland 1 20
Kvist, Anton Fred og fejde, digte 1 20
Kaae, Alfred Der ligger guld under gyvelrod 1 20
Kaae, Alfred Fæster og husbonde i Hammerum Herred 2 40
Kaae, Alfred Hover 3 75
Kaae, Alfred Lem Sogn 1 75
Kaae, Alfred Løvstrup Plantage 1873 – 1973 6 20
Kaae, Alfred Ulfborg I 3 75
Kaae, Alfred Ulfborg II 2 75
Kaae, Alfred Vestjysk Landbrug, 1856 – 1956 3 40
Kaae, Alfred Videbæk Sparekasse 1868-1968 1 40
Kaae, Alfred m. fl. Fra vor del af landet. (Ringkøbing Landbobank) 5 30
LaCour, Peter m. fl. Arkitektur i Ribe Amt 1 20
Landøkonomiske foreninger Landbruget i Ringkøbing Amt 1902-1977 3 20
Larsen, Bernhard Ikast sogn 1 75
Larsen, Carl Edvard Kandidat i Tarm 1 20
Larsen, Carl Edvard Møde med Vestjylland 2 20
Larsen, Carl Edvard Vestjysk kalejdoskop 1 20
Larsen, Georg Vejen Ringkøbing i knæhøjde 1 20
Larsen, Georg Vejen Vestenvind. En ringkøbingdrengs erindringer 1 20
Larsen, Knud V. Skumring eller – ? 1 30
Larsen, Thorvald Kaj Munk og Folketeatret 1 50
Larsen, Thøger Langsomt skæbnerne tvindes 1 20
Lassen, Hans Købstadsmuseet ”Den gamle by”. 1980 1 40
Lauritsen, P. De jyske husmænd og deres pengeinstitut 1 40
Laursen, Alfred Holm Æ skypump 1 5
Lebech, Mogens København og københavnere i 800 år 1 50
Lidegaard, Mads Hærvejen over Kongeåen 1 25
Lilholt, Vagn Den gamle vagt 1 10
Linck,, Olaf Hedebønder og vestkystfolk 1 20
Lind, J. Klosterhaven i Øm 2 5
Lions Clubber Hardsysselfolk V Vestjylland – sådan set 1 20
Lions Forlag Varde Vestjyder fortæller 1966 1 30
Lions Forlag Varde Vestjyder fortæller 1967 1 30
Lions Forlag Varde Vestjyder fortæller 1974 1 30
Lions Forlag Varde Vestjyder fortæller 1975 1 30
Liv i Ringkøbing Liv i Ringkøbing 1 20
Lodberg, Thorv. Gammelsogns vejrmølle 1 30
Logen Loge nr. 17, Steen Blicher, Ringkøbing 2 20
Loldrup, Hans-Otto Ringkøbing Løve Apotek 6 40
Lund, Ole Vestjyske bøndergårde i 1800-tallet 1 40
Mackeprang Spøttrup – borgen og dens ejere 1 10
Madsen, Klaus Mennesker og Thy – de fire årstider 1 35
Madsen, Vagn Af tørvemosens saga 1 10
Mariager, Arne Hvis det aldrig bliver morgen 1 30
Marstrand, Vilhelm Ringkøbing 2 10
Mathiesen, Eske K. Tyve breve 1 20
Medarbejderne på Nordsøværftet Som vi husker det … Anekdoter og historier fra Nordsøværftet 3 50
Meesenburg, H. m. fl. Esbjerg – by og egn 1 30
Meesenburg, Horst

Jyllands Vestkyst i gamle postkort 1 50
Mejdahl, Jørgen Finderup lade 1 10
Melander, Helle På en gård i marsken 1 20
Melin, Margaretha Vær den du er! 1 20
Mielche, Hakon Mellem grønne enge 1 20
Mielche, Hakon Vesterude 1 20
Mikkelsen, Bent Nordsøværftet 1 30
Miljøministeriet Kommuneatlas Ringkøbing 33 10
Miljøministeriet Molerindvinding på Fur 1 20
Mogensen, Frede Bjerg Engesvang og tørveindustrien 1 20
Montaigne, Michel de Essais 1 20
Mortensen, Niels Th. Hvem er du 1 20
Mortensen, Per Hauge Fra Buch til bank 5 40
Mortensen, Per Hauge Havnen, bind 1 2 50
Mortensen, Per Hauge Ting og Arresthuset, Ringkøbing 75 år 5 20
Mortensen, Per Hauge Trykkerier i Ringkøbing gennem tiderne 6 30
Mortensen, Per Hauge Havnen, bind 2 3 50
Munk, Kaj Cant 15 40
Munk, Kaj Fugl Fønix 16 40
Munk, Kaj Sværg det, drenge 17 40
Munk, Kaj Danmark, lidt om folk og fædreland 1 20
Munks venner Bogen om Kaj Munk 18 100
Musaeus, Ingvar Dansk Plantageforsikring 1899-1999 19 20
Museumsrådet for Rgk. Amt Vestjyske ture 1 20
Museumsrådet i Ringkøbing Amt Guide til oplevelser i Ringkøbing Amt 1993 2 20
Mylius-Erichsen, L. Ringkjøbing og omegn 13 10
Mylius-Erichsen, L. Strandingshistorier 1 30
Møller, K Landbruget i Ringkøbing Amt 1902-1977 2 30
Nationalmuseet Kvong, Nørre Nebel. Lydum, Henne 1 25
Nationalmuseet Ringkøbing Kirke 1 50
Nielsen, Arne Vagn Ringkøbing Amt, geologi og landskab 2 40
Nielsen, Asger Gynt Årsskrift fra Brejninggård Efterskole 1962 1 10
Nielsen, Asger Gynt Årsskrift fra Brejninggård Efterskole 1965 2 10
Nielsen, Axel (red.) Bogen om Birch 1 30
Nielsen, Carl Lindberg Ringkøbing købstads historie (8 bind) 1 100
Nielsen, Carl Lindberg Ringkøbing købstads historie bind 1 3 10
Nielsen, Carl Lindberg Ringkøbing købstads historie bind 4 1 10
Nielsen, Carl Lindberg Ringkøbing Købstadshistorie, bind 2 1 30
Nielsen, Gunnar Et godt liv – trods alt 1 20
Nielsen, Harald Fæstebonden 1 10
Nielsen, Johannes Ikast-Bording Landboforening 1944-1990 2 15
Nielsen, Jytte Mindesten og andre sten i Purhus kommune 1 20
Nielsen, Niels Jesper Lærer Niels Jesper Nielsens erindringer 1 10
Nielsen, Ronald (red.) 100 år med strøm – i Viborg 1 20
Nielsen, Svend Bønder i 100 slægtled 1 10
Nielsen, Zakarias Et møde 1 20
Nissen, Karsten m. fl. Ikast Kirke 100 år 1 20
Noe-Nygård, Søren Den blaa sten 1 20
Noe, Jens (red.) Velling Sogn ved Ringkjøbing Fjord. Bind II 8 50
Noe, Jens (red) Velling Sogn ved Ringkøbing Fjord, bind 1 1 75
Nordenhof, Flemming Det begyndte på kærlighedsstien 2 20
Nordenhof, Flemming (red.) Hak-skud 1976 1 30
Nordenhof, Flemming (red.) Sidespejlet 1 20
Nygaard, Vagn Over havstok og sten 1 20
Nørgaard, Felix Steen Steensen Blicher 1 10
Nørgaard, Felix Omkring Blicher 1 50
Nørvig, Johs Blicher i breve 2 20
O´Broin, Jette Friis Nørre Vosborg 1 80
Odgaard, Kurt (red.) Stads og havneingeniøren Nr. 8, august 1991 1 50
Olesen, Jens E. Skærum og Nørre Vosborg 2 25
Olesen, Svenning Træk af Thorstrup Sogns skolevæsen 1 10
Olrik, Jørgen Øm Klosters krønike 1 10
Olsen, Anne Louise Haack Kulturhistoriske interesser. Forhistorisk tid. Viborg Amt 1 50
Olsen, Torben Hartvig Skoven 1 10
One Collection One Collection 1 80
Osmundsen, Poul Guide til det vestjyske 2 60
Osmundsen, Poul Sehenswertes in Westjütland 1 50
Overgaard, Erik Rind sogn syd Høgild 1 100
Oxbøl Borgerforening Træk af Oxbøl bys historie 2 20
Paludan-Müller, Fr. Ungdomskilden 1 40
Paulsen, Ib Jyllands vestkyst 1  
Pedersen, Aksel Spøttrup – om borgen og dens ejere 1 50
Pedersen, Erik Overgaard Ung i gamle dage bind. 4 1 20
Pedersen, Erik Overgaard Ung i gamle dage. Fire vestjyder fortæller 1 20
Pedersen, Hans Hartvig Seedorff Tanken og Blyet 11 25
Pedersen, Mette Fog 25 år på højskole 1 15
Pedersen, Ole Dejgaard Sønder Omme Sogn 1 30
Pedersen, P. Storgaard Bidrag til Hing Herreds historie og topografi 1 30
Pedersen, P. Storgaard Hardsyssel Bidrag til en jydsk egns middelalderhistorie 1 30
Pedersen, Peder Just (red.) Herborg Kirke 1899-1999 1 20
Petersen, Hans Laurids DGI Vestjylland 75 år 1 30
Petersen, Henry G. En tolders erindringer 1 40
Petersen, L. Gennem seks hundrede aar. Af Skjern sogns historie 1 15
Petersen, L. To hundrede aars trosliv 1 15
Petersen, Robert Storm 108 fluer 1 10
Plum, Niels og Sparring-Petersen, G. Kirke og sogn i fortid og nutid. Ribe og Gørding 1 50
Plum, Niels og Sparring-Petersen, G. Kirke og sogn i fortid og nutid. Viborg stift 1 1 60
Plum, Niels og Sparring-Petersen, G. Kirke og sogn i fortid og nutid. Viborg stift 2 1 60
Poulsen, A. Der var engang 1 10
Poulsen, Johannes Bogen om Johannes 1 30
Poulsen, Sigurd Enggaard Et Atlantis i fjorden 1 20
Prins, E. Der var engang en flyveplads 2 30
Qvistorff, Helge V. En buket af Nordjylland 1 30
Rabjerg, Haakon Sønder Lem kirke og dens præster 1 50
Rask, Poul Mejeriet Thor, et mejeri i Midtjylland 1 20
Rasmussen, A. A. Rasmussens bogtrykkeri 1874-1924 4 20
Rasmussen, A. Sorte Louis 1 10
Rasmussen, A. Moderne Bogtryk 1 30
Rasmussen, Ejgil Esbjerg i billeder 1 20
Rasmussen, Ejgil Naar viben har æg 1 10
Rasmussen, Gunner Købstadsmuseet ”Den gamle by”. 1963 1 20
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1979 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1980 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1981 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1982 2 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1983 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1984 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1985 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1986 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1987 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1988 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1989 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1991 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1992 1 10
Rasmussen, Helle (red.) Ringkjøbing aarbog 1993 1 10
Rasmussen, Hjorth A. (red.) Holmslands og Klittens historie II 1 30
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1960-61 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1962-63 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1963-64 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1964-65 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1965-66 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1966-67 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1967-68 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1968-1969 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1968-69 2 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1969-70 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1970-71 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1971-1972 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1972-1973 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1973-1974 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1974-1975 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1975-76 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1976-1977 1 10
Rasmussen, Louis (red.) Ringkjøbing aarbog 1977-1978 1 10
Rasmussen, Aage Ode Espagnole 1 10
Rasmussen, Aage To digte 1 10
Reimer, Eli m. fl. Dansk Typograf-Forbund 1903-1978 1 20
Renard, Jules Historier fra Naturen 1 20
Rindum Sogne- og Ungdomsforening Rindum Sogne- og Ungdomsforening 1907-1982 1 10
Ringgaard Lauridsen, Henning Land, by og landbobank 4 30
Ringkjøbing Bank Vestjysk kunst i Ringkjøbing Bank 1 20
Ringkøbing – Skjern Museum Fjordmænd, fangstmænd 1 20
Ringkøbing Amt Amtsrådhuset – byens og amtets hus gennem 150 år 7 30
Ringkøbing Amt Idéskitse 1976 Ringkøbing Amt 1 10
Ringkøbing Amt Landskabsanalyse 1972 1 20
Ringkøbing Amt Mod et forskningsbaseret sundhedsvæsen 1 20
Ringkøbing Amt, Fra tid til anden, strukturreformen 1 10
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening 100 år, 1893-1993 1 15
Ringkøbing Amts gymnastikforening 50 år blandt vestjyder 1 10
Ringkøbing Amts gymnastikforening Ringkøbing Amts gymnastikforening 25 år 2 20
Ringkøbing Amts Højspænding Elforsyning i Vestjylland 1 20
Ringkøbing Amts Indkøbsforening Ringkøbing Amts Indkøbsforening 1885-1985 1 15
Ringkøbing Amts museer Fram 1982 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1983 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1984 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1985 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1986 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1987 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1988 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1989 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1990 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1991 0 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1992/93. Guide til opl. I Ringk. Amt 4 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1993 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1994 3 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1995 3 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1996 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1997 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1998 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 1999 2 45
Ringkøbing Amts museer Fram 2000 3 45
Ringkøbing Amts museer Fram 2001 3 45
Ringkøbing Amts museer Fram 2003 5 45
Ringkøbing Amts museer Fram 2004 3 45
Ringkøbing Amts museer Fram 2005 3 45
Ringkøbing Amts museer Fram 2006 2 45
Ringkøbing Amtskommune Billedkunstnere i Vestjylland 1 30
Ringkøbing bevaringsforening 50 år for bygningskulturen 1 30
Ringkøbing Idrætsforening RIF 1900. 1900-1950 3 15
Ringkøbing Idrætsforening Ringkøbing Idrætsforening 1900-1975 1 10
Ringkøbing Kjøbstad 550 åra jubilæum som købstad -1443-1993 1 10
Ringkøbing Kommune Bymiljø, facader og skilte 3 30
Ringkøbing Kommune Håndbog for Ringkøbing kommune 1974-1978 5 5
Ringkøbing Kommune Håndbog for Ringkøbing kommune 1978 3 5
Ringkøbing Kommune Håndbog for Ringkøbing kommune 1982 4 5
Ringkøbing Kommune Håndbog for Ringkøbing kommune 1986 4 5
Ringkøbing Kommune Håndbog for Ringkøbing kommune 1994 3 5
Ringkøbing Kommune Håndbog for Ringkøbing kommune 1996 4 5
Ringkøbing Kommune Ringkøbing dispositionsplan 1970-1985 1 5
Ringkøbing Kommune Ringkøbing. En orientering kommunen 1 1 5
Ringkøbing Kommune Ringkøbing. En orientering kommunen 2 3 5
Ringkøbing Kommune Ringkøbing. En orientering kommunen 3 2 5
Ringkøbing Landbobank Mere på skovlen 6 30
Ringkøbing Museum 28 mand til Arktis 1 40
Ringkøbing Museum Opdatering 2017 1 30
Ringkøbing Museum Opdatering, 2016 2 30
Ringkøbing Museum Årsberetning 2006 1 20
Ringkøbing og omegns Firmaidræt ROFI gennem 25 år, 1967-1992 5 30
Ringkøbing Roklub 25 år Ringkøbing Roklub 5 30
Ringkøbing Turistkontor Ringkjøbing -og ferielandet 1 10
Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern kommune 1 30
Ringkøbing-Skjern Kommune Vejledningsblade (supplement) 1 10
Ringkøbing-Skjern Plantningsforening Ringkøbing-Skjern Plantningsforening 1888-1988 3 20
Ringkøbingegnens folkedanse Folkedans …ja tak! Jubilæumsskrift – 1964-1984 1 30
Ringkøbingegnens folkedansere Folkedans fra Ringkøbingegnen 1967-1994 2 30
Ringkøbingegnens Kvægavlsforening Ringkøbingegnens Kvægavlsforening 1938-1963 1 10
Ringkøbingegnens Landboforening Dyrskue i Ringkøbing 1964 2 10
Ringkøbingegnens Landboforening Ringkøbingegnens Landboforening 1956-81 4 30
Ringkøbingegnens Landboforening Vi fejrer vor forenings 125 årsdag 1981 1 10
Rode, Ebbe Fra mit STORMagasin 1 30
Rohde, H. P. Povl Christensen og Steen Steensen Blicher 1 10
Rolsted, Johs. Søby Klondyke 1 20
Rying, Bent og Jensen A. Gregers Vestjylland med nordlige Vadehav 1 50
Samvirkende jyske turistforeninger Jylland mellem tvende have 1 10
Schiøtz, Gerd og Aksel Kunst og kamp 1 30
Schmidt, August F. Studier i vider og vedtægter 1 20
Schönau, Friderich Christian En kort afhandling om Romaner (1753) 2 20
Seeberg, Peter Kulturhistoriske interesser. Nyere tid. Viborg Amt 1 50
Seedorf Pedersen, Hans Hartvig A. Rasmussens bogtrykkeri 1874-1974 10 10
Sejr, Emanuel (red.) Jydsk Telefon-aktieselskab 1895-1945 1 10
Sidenius, Line Knak Gensyn med fjorden. Stemningsbilleder fra Ringkøbing Fjord 1 30
Sidenius, Line Knak Sådan set, Vestjylland ifølge Knak 1 20
Simonsen, Simon C. M. Schubert og Schuberts Plantage 1 10
Skalk Skalk 1963 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1969 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1970 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1971 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1972 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1973 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1974 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1975 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1976 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1977 indbundet 1 10
Skalk Skalk 1978 indbundet 1 10
Skalk Skalk særnummer 2, 1970-77, 1 10
Skalk Skalk 1991, nr 3 1 2
Skalk Skalk 1997, nr. 2, 2, 3, 4, 6, særnummer 7 2
Skalk Skalk 1998, nr. 1, 2, 3, 4, 6, særnummer 6 2
Skalk Skalk 1999, nr. 1, 2, 3, 4, 6, særnummer 6 2
Skalk 1, 2, 4, 5, 6, særnummer 6 2
Skalk Skalk 2001, nr. 4, 5, særnummer 3 2
Skalk Skalk 2002, nr. 2 1 2
Skjern menighedsråd Skjern Kirke 1915 – 1940 1 20
Skodshøj, Har. Mergel og kalk i Vest- og Midtjylland 1947 1 20
Skodshøj, Har. Mergel og kalk i Vest- og Midtjylland 1957 1 20
Skole og samfund Skole og samfund i Ringkøbing Amt 25 år 1 20
Skov, Gunnar 50 år med Dansk Arbejdsgiverforening i Varde-området 1 10
Skovmand, Svend m. fl. Viborg Amt 1 30
Skrubbeltrang, Fridlev Det indvundne Danmark 1 40
Skyum-Nielsen, Svend At lede skoler i dag – på psykologisk grundlag 1 20
Smistrup, Torben m. fl. Den sorte kunst i Hardsyssel 3 75
Smith, Johannes Betragtninger ved de 50 1 20
Smith, Johannes Byen 1 20
Smith, Johannes Bøger og byer 2 30
Smith, Johannes Der var det igen. Små forløb 3 20
Smith, Johannes En egn og en tid, 1952 3 40
Smith, Johannes Erindringer fra Holmslands klit 1 20
Smith, Johannes Et par sange at synge i Ringkøbing foreningen 11 10
Smith, Johannes Fra top til tå 1 10
Smith, Johannes Gensyn med et sommerland 1 20
Smith, Johannes Griffelalderen 1 20
Smith, Johannes Hardsyssels front mod havet 1 20
Smith, Johannes Hjemme igen i juni 1 10
Smith, Johannes Hjemme igen i Ringkøbing 1 10
Smith, Johannes Hotel Ringkøbing, 1955 7 10
Smith, Johannes Hvad er det vi ler a`, 1965 4 10
Smith, Johannes Hverdagsveje 2 30
Smith, Johannes I tidernes morgen, 1957 6 10
Smith, Johannes Liv og tanke 2 30
Smith, Johannes Mundtlig fortællekunst 1 20
Smith, Johannes Mørke og lys 1 20
Smith, Johannes Nede og bade ved Ringkøbing 3 10
Smith, Johannes Om at bo i en by 2 10
Smith, Johannes Paa Skøjter ved Ringkøbing 1 10
Smith, Johannes Paa vej og paa afveje 5 20
Smith, Johannes Ringe i vandet omkring Ringkøbing 3 10
Smith, Johannes Ringkøbing Fjord 2 10
Smith, Johannes Ringkøbing foreningen. Tag sangene med når vi ses 6 10
Smith, Johannes Ringkøbing før og nu, 1958 4 10
Smith, Johannes Ringkøbing i København, 1947 1 10
Smith, Johannes Rundt om Ringkøbing, 1951 2 10
Smith, Johannes Skov og strand og åbent land 1 10
Smith, Johannes Skyggebilleder 2 10
Smith, Johannes Små forløb 1 20
Smith, Johannes Små forløb. Fra Evas verden 4 10
Smith, Johannes Sommerrejse. Hjem til Ringkøbing 1940 3 20
Smith, Johannes Sukces – eller Livet 2 20
Smith, Johannes Særtryk af gastronomisk almanak 1 20
Smith, Johannes Thøger Larsens land 2 20
Smith, Johannes Togrejsen Ringkøbing-København og retur 4 10
Smith, Johannes Vesterstrandgade i Ringkøbing, 1961 82 20
Smith, Johannes Æ trykker 4 30
Smith, Johannes Aabent land i aarenes lys, 1960 3 20
Soya Familien Danmark. 10 enaktere 1 20
Spärck, R. , red. Ringkøbing Fjords naturhistorie i brakvandsperioden 1915 – 1931. 1 20
Stampe, Andreas Hover kirke 1 20
Steinberg, S. H. Det trykte ord genem fem hundrede år 1 10
Stigsen, Niels Odd Fellowliv i Vestjylland 1 10
Stilling, Herman Det skal gøre ondt før det bliver godt 5 10
Struckman, Erik (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1954 1 30
Struckman, Erik (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1955 1 30
Struckman, Erik (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1956 1 30
Struckman, Erik (red.) Dansk naturfredning. Årsskrift 1957 1 30
Stubkjær, Jens Denmark Cavalcade 1955 1 20
Stuhr, Carl Mellem sandkorn og stjerne 1 50
Sundgaard, Arne 50 år med Ringkjøbing Boligforening 1945 – 1995 4 50
Susgaard, Kr. Hee sogn 6 75
Susgaard, Kr. No sogn 1 75
Susgaard, Kr. Ringkøbingegnens Grovvareforening 25 år 2 10
Susgaard, Kr. Ølstrup sogn 4 75
Svendsen, Peder Historien om Hoverdal 4 30
Svendsen, Peder Klausie 1882-1982 1 30
Søderberg, Edvard Gadens digte 1 20
Sørensen-Fugholm, P. Samlede digte 1923-1939 1 50
Sørensen, Elsa Steen Mønsted Kalkgruber 1 20
Sørensen, H. E. Vadehavet – marsk og mennesker 1 50
Sørensen, Jørgen ”Her kommer fra dybet-” 1 30
Teglindustrien Tegel i Europa (på svensk!) 1 20
Tegnerforbundet Tegneren 1 50
Termansen, N. J. Steen Steensen Blicher 1 10
Thomasen, Kaj Albert Ringkøbing – byen hvor vejene mødes 1 50
Thornvig, Viggo Oplevelser med Kaj Munk 1 50
Thuborg, Anders Lemvig 1 20
Tidens kvinder Kongehuset – 5 tegninger 1 50
Turistforeningen Ringkøbing og dens omegn 1 20
Tønsberg, Jeppe Fra Taarbæk og Dyrehaven 1 20
Tønsberg, Jeppe Frieboeshvile – et landsted i Lyngby 1 10
Tønsberg, Jeppe Handel i Kongens Lyngby 1887-1987 1 20
Tønsberg, Jeppe Industrialiseringen af Lyngby 1 20
Tørrecentralen Tørrecentralen Vestjylland 1964-1989 1 20
Uge-avisen Varde Dronningebesøget i Varde 21. juni 1979 1 10
Ukendt Beværterforeningen ENIGHEDEN 3 20
Ukendt Æ Skøttes købmandshandel gennem 100 år 1 30
Undervisningsministeriet Undervisningsvejledning for folkeskolen I 1 20
Undervisningsministeriet Undervisningsvejledning for folkeskolen II 1 20
Ussing, Henry Ud over jorden. Missionsblad for børn 1 5
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1926-27 2* 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1927-1928 1* 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1933-1934 1 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1934-1935 1* 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1935-1936 1 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1939-1940 2 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1941-1942 1 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1942-43 3 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1943-44 3 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1944-45 2 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1945-46 3 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1946-1947 4 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1947-1948 2 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1937-1938 1 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1938-1939 1 10
Vang, Anna (red.) Ringkjøbing aarbog 1940-1941 3 10
Vase, Kirsten Gud gav os … 1 10
Vedersø menighedsråd Vedersø Kirke 1 10
Vellev, Jens Asmild Klosterkirke i 9oo år 1 20
Velling menighedsråd Velling Kirke 1 10
Velling Ungdoms- og idrætsf. Træk fra det frivillige ungdomsarbejde i Velling sogn gennem hundrede år 2 30
Vestjyllands Udviklingsråd Vestjyllands boliger 2 10
Vestjyllands Udviklingsråd Vestjyllands fremtid 3 10
Vestjyllands Udviklingsråd Vestjyllands skoler 1 10
Vestjysk Turistkreds Vestjylland (Turistvejledning) 1 10
Vestkraft I/S Livsnerven 1 30
Vibe, Søren Rømø, Paradisøen i Vesterhavet 1 10
Vildbjerg Vildbjerg og omegns landboforening 1 20
Vildbjerg- Timring- Nøviling Sogneråd Uddrag af forhandlingsprotokol 1 10
Vildbjerg- Timring- Nøvling Sogneråd Vildbjerg Kirke 1905-2005 1 10
Vinding, Ole Danmark dejligst .. eller værst? 1 20
Wamberg, Niels Birger m. fl. Bog og sjæl 1 30
Weiss, Peter Forfølgelsen af og mordet på Jean Poul Marat 1 20
Werner, Sigvart Vestjylland 1 30
Westerby, Erik Hotel Ringkøbing 1 5 20
Wied, Gustav Bedstemoders manuskript 1 20
Wied, Gustav Pastor Sørensen & Co. 1 30
Williamson, C.N.&A.N. Et krigsbryllup 1 20
Wittrup, Steen Stub Sort hverdag 1 10
Yde-Andersen, D. Bornholmere 1 50
Zeuthen, Jakob H. Danske Kommunevåbener 1 40
Øwles, Pæ Jyske Viser og Vers 1 10
Aagaard, Sigfred Fjordside 4 20
Aagaard, Sigfred Lægen og lutspillersken 1 20
Aagaard, Sigfred Som tegnet i sand 1 20
Aakjær, Jeppe Jakob og hans sønner 2 20
Aakjær, Jeppe Kong Wolle og andet jydsk 1 20
Pedersen, Erik Overgaard Ung i gamle dage, II, Ung pige i huset 1 20
Eriksen, Palle Stjerner af sten 1 50
Eriksen, Palle Poskjær Stenhus 1 30
Frifeldt. Salmon J. Mands Mod 1 30
Ringkøbing Boligforening 1945 – 1995, Glimt fra foreningens 50 år 2 50
Mortensen, Per Hauge Som vi husker der…Nordsøværftet 4 50
Frifelt, Salomon J. Søgnedage og Gildesfærd 1 75

Der tages forbehold for solgte bøger.