Slipper i Ringkøbing

Slipper i Ringkøbing
Passager, smutveje, stikveje, genveje eller smøger

Bagerslippen: mellem Østergade 17 – 19 og Mellemgade 24.

Gartnerslippen: Mellem Reberbanen 13 -15, hvor gartner Andersens gartneri lå på J. P. Nielsens vej, og Østergade 18 – 20.

El-slippen: Mellem Nørregade 10 og P-pladsen mellem Nygade, Chr. Hustedsvej, Østergade og Nørregade, hvor der er indkørsler fra Nygade og Chr. Hustedsvej. Her var tidligere Amtsstuens og overlæge Koldborgs haver bag Grand Hotel, nu Jyske Bank.

Købmandsslippen: fra Østergade ved nr. 29 til P-pladsen nævnt ovenfor.

Kirkeslippen mellem Nygade og Kirkepladsen, tidligere Urslippen, ved Ølkælderen, der tidligere var værtshuset Slippen.

Bioslippen mellem Nygade 19 og 21 og P-pladsen i Vestergade, hvor biografen oprindelig lå.

Slippen mellem Torvegades P-plads, der ligger mellem Torvegade, Enghavevej og V. Strandgade, og porten til V. Strandgade 10 ved tidligere rugbrødsfabrik / bageri, nu restaurant.

Smøgen, der ligger mellem Torvegades P-plads og V. Strandgade 4.

Slippen fra Torvegades P-plads mod syd til Dyekjærsvej /Holmene.

Mikkelsens Passage: Slippen gennem Bojsens gård fra Vester Strandgade 13 til Grønnegade 10. Ejendommen er kaldt op efter den sidste købmand der havde købmandsgården, mens smøgen er kaldt op efter hans svigerfar, der tidligere ejede købmandsgården.

Slippen fra Torvet mellem nr. 8 og 10 gennem kørestalden, hvor den møder Mikkelsens passage fra Bojsens gård.

De 2 slipper mellem Østergade over den gamle mejerigrund til Reberbanen: mellem Reberbanen 39 – 49 gennem porten til Østergade 34 – 36, og mellem Reberbanen 31 ved P-pladsen og Østergade 32 – 34.

Slippen fra Ø. Strandgade gennem porten ved nr. 11 til Øster Alle.

Slippen fra Mellemgade over p-pladsen bag butikkerne på østsiden af Nygade / Gågaden til portene ved henholdsvis Nygade 2 og 4 og 4 og 6.

Slippen mellem Østergade 9 og 11, mellem den gamle sparekassebygning og Harpøths hus, og Mellemgade.

5 slipper fra P-plads bag Hotel Ringkøbing: 1) gennem Bag Torvet ved nr. 1, og 2) mellem nr. 2 og 3 til Torvet. 3) slippen mellem P-pladsens østlige indkørsel ved Skolevænget langs husene Vestergade 7a-d. 4-5) Og endelig slipperne gennem bebyggelserne Vestergade 9 og 11.

Slippen mellem samme P-plads’ vestlige side og Godthåbsvej 8

Slippen mellem Algade 13 gennem Højskolehotellets port til Østergade 10 – 14, eller til Reberbanen ved nr. 2.

Slippen ved Netto, mellem Enghavevej og Godthåbsvej.

Stikvejen mellem V. Strandsbjerg og Søndervig Landevej, hvor jernbanen til havnen tidligere gik.

Stikvejen mellem V. Strandsbjerg 58 og 60 til smøgen mellem Mågevej og V. Strandsbjerg, der munder ud i Vibevej.

Stikvejen mellem Mågevej 13 og 15 til V. Strandsbjerg

Slippen belagt med kørefliser syd om sygehuset / sundhedshuset mellem Reberbanen og sundhedshusets P-plads med indkørsel fra Nørredige.

Slippen mellem P-pladsen nord om sundhedshuset hen over græsarealet til Nørreport.