Links

http://aarbog.arastryk.dk/ Ringkøbing Årbog 1926 – 1993, udgivet af Rasmussens Bogtrykkeri.

http://www.bevaringsforeningen.dk/     Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside. Mange flotte fotos fra det gamle Ringkøbing.

http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/   her finder du luftfotos fra det 20. århundrede – gårde, landejendomme og en stor del af landets byhuse. Du kan læse om, hvordan du bruger” Danmark set fra luften – før Google” i den FAQ, du finder på selve portalen.

http://www.filarkiv.dk/  Vælg Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtast herefter gadenavn + nr., så kan du se evt. byggesager hos kommunen.

https://weblager.dk/    Byggesager for ca. 50 kommuner i Danmark ( – Ringkøbing-Skjern)

http://www.historisksamfund.dk/   (Historisk Samfund for Ringkøbing Amt)

https://ringkobingfjordmuseer.dk/  Ringkøbing Fjord Museer.

Statens Arkiver    Skannede kirkebøger og folketællinger, lægdsruller skiftearkivalier, borgerlige ægteskabsbøger, brandforsikring, Københavns Overpræsidium, tingbøger

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Organisationen Danske Arkiver (ODA)

Historiske kort på Nettet

Vejledning i slægtsforskning (Erik Breils hjemmeside )

Arkiver og slægtsforskning i Borger.dk Her er der mange muligheder i forbindelse med slægtsforskning.

Historisk Atlas

Danmark på film Se dokumentariske film fra hele Danmark i perioden 1899 – 1995

Folketællinger Se hvem der boede i dit hus i f.eks. 1921

Folketællinger, kirkebøger      Afskrevne kirkebøger og folketællinger (er søgbare)

https://www.danishfamilysearch.dk/search/     Danish Family Search

http://www.familysearch.org/       Mormonernes store database

http://www.digdag.dk/    DIGDAG (kort over Danmarks administrative inddeling igennem tiderne, samt en omfattende stednavnedatabase)

Stednavnedatabase Der er her mulighed for at søge i en database, indeholdende danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt.

http://salldata.dk/    Sall Data. Denne side handler om slægtsforskning i bred forstand.

http://sogn.dk/  Sogneportalen (find nuværende sogn ved hjælp af adresse eller  kirke)

http://www.genealogi.dk/ Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

http://www.historie-online.dk/  Historie online.

http://www.fogsgaard.org/ Den almindelige enkekasse.

http://www.politietsregisterblade.dk/  Politiets Registerblade (Voksne beboere i København 1890-1923)

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/ Dansk  Slægtsgårdsforening.

http://www.udvandrerarkivet.dk Det danske Udvandrerarkiv

http://www.ellisisland.org/ Indvandrede  til USA

https://gst.dk/om-os/se-paa-kort/ Geodatastyrelsen.

https://www.ois.dk Adresse til matrikelnummer, BBR-oplysninger m.m.

http://findgravsted.dk Find et gravsted (Officiel side).

https://www.dk-gravsten.dk/  Link-siden til alle Danmarks fotograferede kirkegårde

http://aneguf.dk Indeks til dødsboer i Statstidende.

https://tinglysning.dk  Tinglysning på ejendom, adkomst, hæftelser, servitutter.

Foredrag om købstaden Ringkøbing Christian Ringskous foredrag i Rådhushallen, Ringkøbing.

https://slaegtsbibliotek.dk/soeg-efter-boeger/fritekst.html Slægtsforskernes Bibliotek.

https://slaegtsbibliotek.dk/   Vort sogns historie