Politiassessor Erik Westerby

Politiassessor Erik Westerby var en kendt skikkelse i Ringkøbings bybillede gennem mange år.
Fra 1946 – 1971 var han ansat som politifuldmægtig/politiassessor i Ringkøbing.
Ved ankomst til Ringkøbing i 1946 indlogerede han sig på Hotel Ringkøbing, indtil han fandt det rigtige sted at bo. Ved sin pensionering i 1971 boede han stadig i samme værelse på Hotel Ringkøbing.
B1371 Vesterby

Niels ERIK Westerby (09.05.1901-14.02.1981) var født på Frederiksberg og døde i Ringkøbing, hvor han også ligger begravet. Han tog studentereksamen fra Metropolitanskolen, blev cand.jur fra Københavns Universitet og sagførerfuldmægtig og senere landsretssagfører. Hans beskikkelse blev deponeret i 1947, efter at han tog ophold i Ringkøbing. Her var han først honorarlønnet politifuldmægtig og senere politiassessor.

Erik Westerby havde et usædvanligt talent for arkæologisk og historisk videnskab. Han har undersøgt adskillige bopladser og også skrevet afhandling og bøger herom.

Erik Westerby var myreflittig, men også en stridbar ungkarl, som ofte havde det vanskeligt ved at begå sig blandt sine arkæologiske og historiske fagfæller. På et tidspunkt blev han hædret med Jysk Arkæologisk selskabs Worsaa-medalje, men blev fornærmet over en handling fra Århus Universitets side og returnerede medaljen.

Som pensionist beskæftigede han sig specielt med Hotel Ringkøbings historie, hvor han skrev en byhistorisk vigtig bog. Hans søster, Hjørdus Hurwood stiftede i 1981 et legat med navnet Erik Westerby-fondet for dansk stenalderforskning. Den første uddeling tilfaldt P. V. Glob i 1983.

I alle årene i Ringkøbing boede han på Torvet på værelse 10 på Hotel Ringkøbing. Han omtalte det selv som ”at han havde fejret sølvbryllup med hotellet”. På dette hotelværelse har han forsket i Hotellets historie, arkæologi, historie og kystsikring.

Erik Westerby var inkarneret ungkarl, og anførte selv i en artikel i Jyllands-Posten i 1971, det som grund til, at han blev boende på hotellet. Her var han sikret mad, opholdssted og pasning. Og så havde han tid til at passe sine elskede duer. På hotellets loft havde han et dueslag, der blev passet som spædbørn med daglig fodring, vanding og ugentlig hovedrengøring.

Ringkøbingenserne har mange gode minder om Erik Westerby, og mange ringkøbingensere husker ham fra gadebilledet. En af anekdoterne går på, at han om vinteren på vej til Politistationen bar en pose om halsen med salt eller sand i, som han strøede på fortovet, når det var glat. En anden anekdote går på, at han altid handlede tobak om lørdagen og lige til lukketid. Han kunne se på hele sortimentet af pibetobak – og det tog sin tid – men han valgte altid den sammen – Rød Orlik.

I 1971 udtalte han endvidere til Jyllands-Posten, at han tænkte på at flytte. Han ville gerne have et lille hus uden for Ringkøbing, så han kunne få bragt orden i sine ejendele, inden han skulle forlade denne verden. Og så tilføjede han ”Så kan verden altid bringe uorden i tingene igen bagefter”.

På arkivet er der ikke bragt uorden i de ting, som er blevet indleveret. Tværtimod. Arkivet er meget taknemmelig for, at der er mulighed for at vi kan opbevare de indleverede arkivalier, som er meget omfattende.
På Arkiv.dk er der en oversigt over det omfattende materiale fra Erik Westerby:
http://arkiv.dk/vis/3937214

Westerby var en meget vidende person. Når han engagerede sig i et emne, så gjorde han det 100%, hvilket følgende læserbrev fra Ringkøbing Amts Dagblad vidner om:
B1372