Erindringscafé

Erindringscafé  2019
 

Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv og Ringkøbing Bibliotek arrangerer i foråret 2019 tre erindringscafeer i Rådhushallen i Ringkøbing. De begynder kl. 14.30, og der er i pausen kaffe og kage. Alle er velkomne,  og det er gratis er deltage, så kom bare og vær med til et par hyggelige timer.

Har du gamle papirer, fotos, lydoptagelser eller film – både fra Rindum og Ringkøbing, er vi i Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv meget interesserede i, at du tager det med til erindringscafe.

Tirsdag den 22. januar: Dommer Steen Løvbjerg fortæller om Retten i Ringkøbing.
Steen Løvbjerg var den sidste dommer ved Retten i Ringkøbing. Den forsvandt ved politi- og retsreformen 1. januar 2007. Ved den foregående store retsreform i 1919 var landet blevet inddelt i retskredse, så Ringkøbing Retskreds historie er ret kort, men forud for den var det byfogeden, der var den lokale dommer. Steen Løvbjerg ridser Ringkøbings retshistorie op og fortæller mere indgående om sin tid som dommer ved Retten i Ringkøbing og nogle af de sager, han skulle dømme. Af dem var Tvind-sagen absolut den største og den, der landsdækkende fik størst bevågenhed. I dag er Dommerkontoret på Kongevejen 10 og det smukke retslokale i det gamle tinghus lidt længere henne ad gaden de synlige beviser på, at der har været ret i Ringkøbing.

Tirsdag  den 26. februar:  Drengedage på Rindum Nygård ved Arne Bach og Kjeld Bak.
Engang var der himmelvid forskel på Rindum og Ringkøbing – landet og byen. Arne Bach og Kjeld Bak, der er født og opvokset op på Rindum Nygård, vil fortælle om, hvordan det var at leve på landet i deres drengedage. De skulle hjælpe til i landbruget, og det var meget anderledes end nu. Men Rindum var ikke kun landbefolkning. I villabyerne – Rindum Øster Villaby og Rindum Vester Villaby – boede flere familier, der var tilflyttere, fordi faderen havde arbejde ved en af byens etater eller offentlige kontorer. Dem gik brødrene fra Rindum Nygård i skole med, og de familier levede på en helt anden måde end dem selv. Det fik drengene indblik i, når de legede sammen og var til fødselsdag hos hinanden. Kjeld Bak bor i dag på Rindum Nygård, som han har drevet i mange år, mens Arne Bach for nogle år siden er vendt tilbage til sit fødesogn, som han i alle årene har haft tæt kontakt til.

Tirsdag den 19. marts:  Vestjysk Eksportforening og samlestalden i Ringkøbing.
Da Vestjysk Eksportforening holdt 75 års jubilæum i 1984 handlede virksomheden  med landmænd fra Limfjorden til Tønder og en omsætning på mange millioner kroner. Men tiden var løbet fra den form for handel med dyr, så 1. juni 1987 blev nøglen drejet om og samlestalden på Enghavevej solgt. Egon Hovmark, der var forretningsfører fra 1973 til lukningen, vil fortælle historien om virksomheden, der i mange år var en af byens største, når det gælder omsætning. Samlestalden blev bygget i 1937 og udvidet flere gange siden, mens kontorbygningen i tilknytning til den blev opført i 1973. Det var spændende at se, når der hver onsdag var marked, og dyr, mest kreaturer, fra en stor del af Jylland blev kørt til samlestalden, handlet og derefter sat på biler til køberne, der i mange tilfælde var et slagteri. Egon Hovmark vil ud over Vestjysk Eksportforenings historie komme ind på nogle af de morsomme oplevelser, han har haft med de mange mennesker, der solgte og købte dyr.