Erindringscafé

Erindringscafé  2019
 

Arrangementerne foregår i Ringkøbing Rådhushal.  Det er gratis og kræver ikke tilmelding.

Tirsdag den 19. november kl. 14.30:
Ringkøbing Havns udvikling
Jes Ebsen er født og opvokset i Vester Strandgade, så han har livet igennem haft stor tilknytning til Ringkøbing Havn. Han er for kort tid siden gået på pension efter 25 år som havnefoged, så han har om nogen fulgt havnens udvikling, fra den var fiskeri-, industri- og trafikhavn til i dag, da en del er til rekreative formål, en anden med restauranter, butikker og boliger, mens den mod vest afrundes af Vestas-halvøen med vindmølleindustrien. Jes Ebsen vil fortælle om, hvordan han har oplevet denne forandring, og han har styr på historien, for han har i alle årene som havnefoged ført dagbog. Han vil også give et tilbageblik på havnen, som han har kendt den siden drengeårene.

2020:

Tirsdag den 4. februar kl. 14.30: (Bemærk – datoen er ændret)
Vera Kristensen: Sygeplejerske på Ringkøbing Sygehus
Vera Kristensen fra Hvide Sande er uddannet som sygeplejerske i Thisted og blev derefter ansat på Ringkøbing Sygehus. Det var i 1966, og det første, hun blev sat til, var hovedrengøring. Dengang gjorde en sygeplejerske nemlig, hvad hun blev bedt om – uanset, hvad det var. Vera Kristensen var ansat på sygehuset i næsten 40 år, først på kirurgisk afdeling, siden på fødeafdelingen, og hun synes, det var en fantastisk god arbejdsplads. Vera Kristensen vil berette om, hvordan det var at være sygeplejerske på Ringkøbing Sygehus, fortælle om sit arbejde med patienterne og nogle af de mennesker, hun arbejdede sammen med.

Tirsdag den 10. marts kl. 14.30:
Gunnar Kildegaard Graversen: Postvæsnet i Ringkøbing før og nu.
Gunnar Kildegaard Graversen lukkede og slukkede i maj 2018 posthuset i Ringkøbing, og blev således byens sidste postmester. Han begyndte i 1974 at gå med post som sommerafløser i Søndervig og blev hængende i etaten. Her han arbejdede sig op fra landpost og pakkepost til sælger og videreuddannede sig, så han i 1997 blev postmester i Ringkøbing. Siden 1652 har postvæsnet været i Ringkøbing, dog kun en gang om måneden som et bipostkontor på ruten fra Aarhus til Ringkøbing. I 1802 blev det første posthus oprettet, og den første postmester blev ansat, så der er lagt op til en spændende beretning om postvæsnet i Ringkøbing før og nu.

Erindringscafeerne er arrangeret i samarbejde med Ringkøbing Bibliotek. De holdes i Rådhushallen, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, og begynder kl. 14.30. I pausen serveres en kop kaffe eller te med kage til. Der er gratis adgang, og alle er meget velkomne.

 Har du fotos, papirer og andet fra Ringkøbing og Rindum, så tag det med og få en snak med en fra arkivet om det