Erindringscafé

Erindringscafé  2019
 

Arrangementerne foregår i Ringkøbing Rådhushal.  Det er gratis og kræver ikke tilmelding.

Sodastream – et moderne industrieventyr arrangementet er aflyst i efteråret, men vi satser på at gennemføre det til foråret 2020.
I 1966 flyttede Poul Erik Bæk med tekstilfabrikken Scotty sin arbejdsplads til Ringkøbing. Han arbejdede med rationalisering af virksomheden, men ikke så længe. I 1974 begyndte han nemlig sammen med sodavandsfabrikant Ebbe Iversen at sælge sodavandsmaskiner til hjemmebrug – og Sodastream udviklede sig til et moderne industrieventyr. Poul Erik Bæk er en ægte iværksætter, så da han havde opfundet en maskine til påfyldning af patronerne tog det for alvor fart i 1977. Han købte Ebbe Iversen ud, byggede fabrik, og året efter begyndte han selv at producere koncentrat. Sodastream blev en stor virksomhed og flyttede til en større fabrik på Thorsvej, inden Poul Erik Bæk  i 1999 solgte den til nogle af sine medarbejdere. Han havde i mellemtiden været med til at starte og blive eneejer af kompensatorfabrikken Bredal, ligesom hans store interesse satte sit præg på RIF. Også værtshuset Slippen havde han etableret, så Poul Erik Bæk satte sit præg på byen, da han boede i Ringkøbing fra 1973 til han solgte Sodastream. Nu bor han i Silkeborg, men tager turen til Ringkøbing for at fortælle om Sodastream.

Tirsdag den 29. oktober – kl. 14.30:
Kreditforeningen i Ringkøbing
Jørgen Hansen fortæller om sit arbejdsliv i Kreditforeningen på Herningvej. Den blev i 1860 oprettet som Den Vest- og Sønderjyske Kreditforening, og det er selve arbejdspladsen fra stiftelsen og frem til vores dage, han vil berette om. Kreditforeningen udviklede sig med årene ved flere sammenlægninger med andre kreditforeninger til Nykredit. Indtil for få år siden havde Nykredit en lokal afdeling, men nu er Nybolig det eneste minde om kreditforeningens storhedstid i Ringkøbing. Jørgen Hansen vil fortælle om typer, skæbner og tidsbilleder gennem årene. Han kommer også ind på, at engang havde Ringkøbing sin storhedstid med hensyn til administrative arbejdspladser, så byen led en krank skæbne, da alt skulle være større og helst ligge østpå.

Tirsdag den 19. november kl. 14.30:
Ringkøbing Havns udvikling
Jes Ebsen er født og opvokset i Vester Strandgade, så han har livet igennem haft stor tilknytning til Ringkøbing Havn. Han er for kort tid siden gået på pension efter 25 år som havnefoged, så han har om nogen fulgt havnens udvikling, fra den var fiskeri-, industri- og trafikhavn til i dag, da en del er til rekreative formål, en anden med restauranter, butikker og boliger, mens den mod vest afrundes af Vestas-halvøen med vindmølleindustrien. Jes Ebsen vil fortælle om, hvordan han har oplevet denne forandring, og han har styr på historien, for han har i alle årene som havnefoged ført dagbog. Han vil også give et tilbageblik på havnen, som han har kendt den siden drengeårene.

 Alle arrangementer foregår i Rådhushallen, og der serveres kaffe og kage i pausen. Har du fotos, papirer og andet fra Ringkøbing og Rindum, så tag det med og få en snak med en fra arkivet om det