Erindringscafé

Erindringscafe, forår 2024:

Arrangementerne foregår  kl. 14.30.

Tirsdag 27. februar 2024: Denne gang er det på Spillestedet Generator, Kastengevej 3, Ringkøbing
Erik Lyhne Petersen om Ringkøbinggarden.
Erik Lyhne Petersen var med til at starte Ringkøbinggarden, der har 50 års jubilæum til september. Handelsforeningen, Lions Club og Junior Chamber støttede økonomisk, for det koster mange penge at starte og drive en garde, og i løbet af få år blev garden en af landets bedste med mange optrædener i ind- og udland.
70 børn og unge i alderen 10-22 år udgjorde garden, mens 10-12 voksne var drivkraften bag de mange arrangementer i gardens storhedstid fra 1980 til midt i 1990’erne.
Børnene blev først undervist i musik, tattoo og march, inden de kunne indtræde i garden og blive iklædt uniformer, som Eva Bay havde designet med baggrund i den gamle borgervæbnings uniform.
Omkring årtusindskiftet var garden ved at dø ud, så Erik Lyhne Petersen trådte til igen og var formand i nogle år, indtil han trak sig tilbage for 10 år siden, da garden var på vej op igen og havde 40 medlemmer. Nu er Ringkøbinggarden som sådan opløst, men et drumband er fortsat i gardens navn.
Bestil billet her: Billet
Kaffen koster 15 kr., som betales på Generator.

Tirsdag 9. april 2024:  Foregår i Rådhushallen, Ved Fjorden, Ringkøbing.
Jens Olufsen, formand for Ringkøbing Museumsforening, om foreningens historie og betydning for Ringkøbing Museum.
Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv er en del af Ringkøbing Museumsforening, og Jens Olufsen, formand gennem 30 år, vil fortælle om foreningen og dens betydning for Ringkøbing Museums etablering og virke gennem årene. Foreningen kom nemlig før museet, og den blev oprettet i 1908 med henblik på at etablere et museum i Ringkøbing. Det skete først i 1922, da bygningen på Østerport blev ombygget og åbnet som museum. Her har museet stadig til huse, dog udvidet i 1973 og sidst i 2008 med det tidligere dommerkontor på Kongevejen. Mathias Klokker blev kasserer i den første bestyrelse og var den, der ledede opbygningen af museet og dets samlinger. Han var museumsforstander til sin død i 1941. Herefter var det hans søn Carl, der sammen med først landsretssagfører Jens Dalgaard-Knudsen og siden hans søn Knud ledede museet, indtil Jens Aarup Jensen i 1972 blev ansat som den første museumsfaglige leder. Arkæologien var sammen med formidlingen af Mylius-Erichsen og hans ekspeditioner til Grønland museets specialer. Ringkøbing Museum varetog fra 1975 driften af Strandgården på Husby Klit, og fra begyndelsen af 1980’erne blev museet involveret i undersøgelserne af det engelske linjeskib ”St. George”, der sank ud for Thorsminde julenat 1811, så det var museet, der stod for.
Bestil gratis billet her: Gratis billet

Erindringscafeerne er arrangeret i samarbejde med Ringkøbing Bibliotek. De holdes i Rådhushallen, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, og begynder kl. 14.30. Der er gratis adgang, og alle er meget velkomne.

 Har du fotos, papirer og andet fra Ringkøbing og Rindum, så tag det med og få en snak med en fra arkivet om det