Månedens historie

Hundahls Reberbane. (fortalt af Johannes Smith).

Min bror var vist nok den første i Ringkøbing, der etablerede slow motion strejke. Mens rebslageren gik baglæns på reberbanen, trak min bror hjulet hver eftermiddag efter skoletid, og han fik den fyrstelige betaling af 50 øre om ugen. Det var nu også for lidt syntes han, og en dag tog han mod til sig og sae: ”Jeg sku sie at jæ sku ha 75 øre på lørdag.” (udtrykket jeg sku sie får en hel tidsalder til at træde frem for mig. Man var så lidt i sig selv, at det var den eneste naturlige indledning til enhver besked, man havde at overbringe).

Hundahl for op og betvivlede i velvalgte ord min brors mentale tilstand, men min bror slap hjulet og sae: ”så vil jæ æt træk æ hjul mer”, og samtidig satte han omdrejningstallet ned. Hundahl der befandt sig ude på banen og som var afhængig af hjulets bevægelser, truede med at varme hans ører, men hjulet truede til gengæld med helt at gå i stå, og min bror vovede det sidste udfald: ”Får jeg så 75 øre på lørdag?” Hundahl har enten følt sig irriteret over hjulets ringe fart eller måske blev han imponeret over min brors dristighed, det endte i hvert fald med, at han gav sig og hjulet fik normal fart igen.

Fra bogen ”Ringe i vandet omkring Ringkøbing” af Johannes  Smith.

Reberbanen omkring år 1900