Månedens historie

Juni måneds historie

Månedens lille lokalhistorie i Rindum-Ringkøbing – om børnehjemmet Schuberts Minde på Vellingvej
For 115 år siden – i 1903 – stiftede købmand C. M. Schubert et legat, som kom til at danne grundlag for oprettelse af børnehjemmet Schuberts Minde.

Men hvem var C. M. Schubert?

Schubert var født i Fredericia i 1836, flyttede til København men lærte købmandshandel i Roskilde. Først i 1850’erne blev han ansat som kommis hos sin fætter i Ringkøbing, hvor han var i ni år. I 1868 blev han selvstændig købmand – Algade 18 – som han havde i næsten 27 år. I 1880 købte han et stykke hede øst for Femhøjsande, som han tilplantede med hovedsagelig løvtræer og senere også et areal på den sydlige side af Herningvej.

Kort før sin død i 1903 oprettede Schubert et testamente. Han havde heri bestemt, at de 14 tdr. land skulle hede Schuberts Plantage, og at den tilfaldt Ringkøbing Kommune. Det sydlige areal ved Herningvej samt en pengesum på 50.000 kr. skulle udgøre et legat, som skulle bestyres af Ringkøbing byråd, og når pengene var nået til 100.000, skulle der opføres et børnehjem enten i plantagen eller et andet sted, som byrådet kunne bestemme. Kort før 2. verdenskrig havde man nået de 100.000 kr., men planerne om opførelse af børnehjemmet blev udsat til krigens ophør.

C. M. Schubert og to drenge v. højen i Schuberts plantage Dreng til venstre: Axel Jensen, til højre: Georg Krogh Jensen. Begge sønner af købmand I. A. Jensen. Ca. fra århundredskiftet

Fra børnehjem til opholdssted
Kort efter krigen begyndte forhandlingerne om et børnehjem. Legatplantagen blev solgt, og salgssummen indgik i beholdningen. Man besluttede, at børnehjemmet skulle opføres i Ringkøbings østlige udkant. Arealet blev erhvervet, en aftale mellem Byråd og Plejehjemsforeningen – som skulle drive børnehjemmet – blev indgået og legatkapitalen på 183.918 kr. skulle indgå som et rente- og afdragsfrit lån.
Arkitekt Ebbe Andreasen udarbejdede tegninger og projekt, og i 1948 blev der afholdt licitation på byggeriet, med senere indkøb af inventar beløb udgifterne sig til ca. 480.000 kr. Man modtog statslån på ca. 275.000 kr.
Som ledere af børnehjemmet blev Niels Aage Kjærgaard Jensen og fru Anna ansat. De havde tidligere bl.a. været ansat på Struer og Pallisbjerg skolehjem og Esbjerg børnehjem. Børnehjemmet var normeret til 36 børn i alderen 2 til 15 børn. Der var en pige- og en drengeafdeling, hvor der var tre sovestuer med plads til 6 børn på hver – altså 18 piger og 18 drenge. Den 22. juni 1951 rykkede forstanderparret med 22 børn, som blev overflyttet fra Esbjerg Børnehjem, ind og den 4. aug. 1951 var der officiel indvielse.
Der blev på indvielsesdagen udtalt mange pæne ord om det minde, som købmand C. M. Schubert havde sat sig og Ringkøbing Byråd kom med en gave på 20.000 kr.
I 1953 begyndte de traditionsrige grundlovsfester på Schuberts Minde. Det var virkelig folkefester, ofte med op til 1000 mennesker. Grundlovsfesterne fortsatte indtil 1982. Der var taler, underholdning, man kunne købe kaffe, smørrebrød, pølser og sodavand. Grundlovsfesten blev også en god mulighed for at holde kontakt med husets venner og forretningsforbindelser.

Grundlovsfest (ca. 1974-1976).

.I 1976 gik den selvejende institution Schuberts Minde fra at høre under Socialstyrelsen til at have overenskomst med Ringkøbing Amtskommune, og med udgangen af juni måned 1982 fratrådte Kjærgaard Jensen og hustru som forstanderpar. Ny forstander blev Ove Horsted Larsen og Lone Bregnager Larsen. I 1985 blev der ansat en socialrådgiver på Børnehjemmet, og familiepleje blev nu en integreret del af Schuberts Minde. I 1989 indviedes et familiehus til familier i dagbehandling.

Den 1. juli 1996 blev Jørgen Birk Nielsen ansat som forstander på Schuberts Minde og det er han stadigvæk. Pr. 1. januar 1997 blev Schuberts Minde et behandlingshjem, og i 2012 blev det godkendt som et opholdssted for børn og unge i alderen 6-17 år med psykosociale og emotionelle vanskeligheder.
I alle årene har Schuberts Minde dannet rammen for mange børn, og for en del år siden blev der oprettet en støttekreds: ”Med hjertet for Schuberts Minde”, som flere gange årligt tager initiativ til spændende aktiviteter for behandlingshjemmets børn.

Børnehjemmet Schuberts Minde (1976)