Månedens historie

Månedens historie, november 2018

Acciseboden, Østergade 44, Ringkøbing
Eet af Ringkøbings ældste huse ligger på Østergade 44. Det er bygget i 1807 (måske i 1670?) som smedie. Det ligger på den gamle hovedudfaldsvej mod nord ved Nørreport. I 1820’erne blev det anvendt som konsumtionsbod og bolig for konsumtionsbetjenten.
Konsumtion var gamle dages moms/afgift på visse levnedsmidler, især øl og vin. Indtil 1852 blev der opkrævet afgift på varer, der blev ført ind i byen.
Afgiften blev kaldt accise. Deraf navnet ”Acciseboden”.
Der var også en Accisebod ved Østerport, hvor der blev opkrævet told af varer fra syd og øst. Desuden en bom over vejen, hvor Vester Strandsbjerg begynder, og hvor senere i 1844 Toldboden blev bygget for at fortolde varer, der blev indført fra vest.

Erindring af J.A. Ørvad, hvis far var tolder i Ringkøbing 1841-1845:
Ude af Rindomvejen boede amtmanden, og borgmester Finsens frue havde været derude i lukket vogn. Alle ville jo smugle dengang. Fader åbnede bommen og lukkede døren til kareten op og hørte om de havde noget at betale afgiftsbeløb af, men fru borgmester Finsen sagde nej. I det samme skræppede 4 gæs, som hun havde under sædet og fader tog gæssene og skrev rapport til toldinspektøren Baron Gyldenkrone. Der blev stor alarm. Rapporten måtte omskrives efter forhandling, for det var jo for galt, at borgmesterens navn stod i en smuglerhistorie. Gæssene fik mine forældre og vi fik gåsesteg, hvilket ellers aldrig skete.
(Jul i Ringkøbing 1986).

Borgmesterfruen

I årenes løb er ejendommen Acciseboden, Østergade 44 ombygget flere gange og anvendes nu som bolig.
Sundhedskommissionen giver i 1923 tilladelse til installation af WC i ejendommen, på betingelse af, at der i WC-rummet bliver anbragt et trærør, der fører op til taget og her forsynes med et ved stang oplukkeligt vindue af størrelse 12” x 16”, således at der skaffes adgang til direkte lys og frisk luft.

1972 køber arkitekt Draiby ejendommen af produkthandler Holger Hansen for 50.000 kr. Som ved mange andre af byens gamle huse, ombygger og renoverer Draiby ejendommen for at bevare noget af det gamle Ringkøbing.
Det er det 6. hus, som Draiby køber og total renoverer. I de fem første tilfælde er det almindeligt anerkendt, at han har haft en meget heldig hånd i bestræbelserne på at bevare noget af det gamle Ringkøbing. Bestræbelser, som der er en voksende forståelse for (iflg. Dagbladet 7. jan. 1972).

En lille fortælling om en dame, der boede i ejendommen:
Een af beboerne i huset var lidt træt af, at bilerne parkerede lige ud for hendes vinduer, således at udsigten blev ødelagt. Hun ansøgte kommunen om tilladelse til, at der blev malet gule striber på fortovskanten, således at parkering blev forbudt. Desværre blev det et afslag. Hun løste problemet ved hver morgen at stille cyklen ud på vejen med pedalen på fortovskanten. Herved kunne hun sidde ved vinduet og nyde den gode udsigt hen ad Chr. Hustedsvej.