Månedens historie

Tandlæge Chr. Gravesen.

Uddrag af ”Ringkjøbing i gamle dage” af lokalhistorikeren Jens Vejen Larsen, bragt i Ringkøbing Amts Dagblad den 25.5.1973:

Da Herning begyndte at få fødselsveer, forsøgte enkelte fremsynede folk fra Ringkøbing at benytte sig af chancen og begyndte forretninger i den vordende by, ved siden af deres forretninger i Ringkøbing.
Den kendte Ringkøbing-tandlæge Chr. Gravesen rejste (med tog) i flere år to gange om ugentligt til Herning for at trække tænder ud og lave nye tandsæt til folk.
Det var ofte dramatiske rejseture, især mellem Skjern og Herning. Folk stod i klynger på alle perroner med indbundne hoveder og ville have tænder trukket ud. Det gik hurtigt for Gravesen at springe ud og trække nogle tænder ud. Men der var skrig og tænders gnidsel har far fortalt mig, han rejste ofte sammen med Gravesen i toget.
Stationsforstanderne var flinke til at lade toget holde lidt, så Gravesen kunne få operationerne overstået. Alle stod med passende penge, så denne side af sagen gik hurtigt. Men undertiden tog det lovlig lang tid og så skete det, at forstanderen kom hen til tandlægen og sagde: Nu må De endelig skynde Dem, Gravesen, jeg kan ikke lade toget holde længere.
De fleste var frygteligt bange for at få tænder trukket ud, hvad der er ganske forståeligt. Og selv om Gravesen var både dygtig og hurtig til sit arbejde, glemte ”ofrene” aldrig de forskellige ture i tandlægestolen. Folk fik ofte af vejen for ham på gaden faktisk af skræk, i erindring om ovenstående pinsler.

Følgende er hentet fra:
CARL CHRISTIAN GRAVESEN OG JOHANNE FRIIS EFTERSLÆGT og ANETAVLER

Carl Christian Gravesen virkede som urmager i Ringkøbing fra 1875, og indtil han i 1877 drog til København for at uddanne sig som tandlæge, mens hans kone med assistance af en svend drev urmagerforretningen videre. Efter overstået studium og eksamen på Tandlægeskolen vendte han tilbage og virkede derefter som tandlæge i Ringkøbing fra 1879, og indtil han i 1901 i en alder af godt 50 år brød op fra byen for med hele sin familie at drage til København. Som tandlæge i Ringkøbing oparbejdede han en efter datidens forhold stor praksis. Han havde patienter over en betydelig del af Vestjylland, som han bl.a. behandlede under konsultationer i de omliggende købstæder og byer eller undertiden endogså i jernbanestationernes ventesale.
I et nummer af Herning Folkeblad fra 1981 findes under rubrikken ’’Glimt fra gamle dage” om, hvad avisen berettede, følgende bekendtgørelse:

100 år – Oktober 1881:
Tandlæge Gravesen træffes Torsdagen d. 13. ds.- paa Eydes Gjæstgivergaard i Herning fra Kl. 11 – 4..

Det fortælles, at betaling for tandbehandling undertiden skete i form af naturalieydelser f.ex. en køretur i hestevogn for hele den store familie helt ud til Søndervig ved Vesterhavet.

Endnu et eksempel på, at tandlæge Gravesen var en driftig herre: Hans hustru, Johanne, fødte i perioden 1872 – 1893 13 børn.

6 døtre af Carl Christian og Johanne Gravesen fotograferet ca. 1893. Fra venstre mod højre: Aja, Grethe, Josse, Mia med Ellen på skødet samt Agnes.

5 sønner af Carl Christian og Johanne Gravesen fotograferet ca. 1893. Fra venstre mod højre:
Aage, Carl Chr., Johannes, Hans og stående bagved Vilhelm.

Tandlæge Gravesen byggede ejendommen Østergade 22 – 24:

Hele historien om familien Gravesen findes i følgende
https://dis-danmark.dk/bibliotek/909770.pdf