Må vi få din historie?

Landets arkiver opfordrer danskerne til at skrive deres egen historie til en fælles forståelse af
Danmarks historie. Det sker i samarbejde med Historier om Danmark.
 
Giv det videre
Kampagnen hedder ”Giv det videre” og er en landsdækkende erindringsindsamlingskampagne. Fra den 1. marts og året ud er det muligt for alle danskere at bidrage med erindringer, historier og oplevelser, der fortæller om deres liv og levned i Danmark – og som til sammen kan skabe indsigt i, hvordan Danmarks historie har udfoldet og udviklet sig de seneste 100 år.
 
Alle kan deltage
Selve indsamlingen foregår på www.givdetvidere2017.dk, hvor man enten selv kan skrive sin historie eller melde sig til at blive indsamler af andres historier, hvis nogen på den ene eller anden måde ikke selv vil eller kan skrive den.
Man kan også skrive sin historie ud fra forskellige temaer som ”mor” i anledning af mors dag eller ”ferie” i forbindelse med sommerferien – ligesom skoleklasser bliver opfordret til at anvende muligheden for at skrive og indsamle historier i undervisningen.
Alle historier bliver ved årets udgang videregivet til deres lokalhistoriske oprindelsessted, hvorefter lokalarkiverne sørger for at bevare dem for fremtiden.
 
Vi glæder os til at få din historie – gå til hjemmesiden  https://www.givdetvidere2017.dk/