Oversigt over skattebetaling i 1710

Oversigt fra 1710 over indbyggernes navne, beskæftigelse m.m. samt skattebetaling.

Indvaanernes navne, samt forklaring over enhvers vilkår og tilstand Ansatte at betale (skat)
          RD                          SK
Anders Pedersen, reebslager, sidder i sit eget huus, og haver en ringe næring af haandværket           86
Lars Kieldals enke, en gammel skrøbelig kone, som har intet at leve af.             0  
Rasmus Leth, en skrøbelig tunghørig mand, ganske forarmet.            0
Hans Pedersen Holm, beboer sin egen gaard, haver en ringe næring med heste og vogn, samt brændeviins salg, skal dog være i gield for 200 Sldr. Paa sin gaard               1        32
Niels Warde, er nu draget fra byen og har efterladt sin hustru og børn i største armod. Beboer et leiehus.            0  
Peder Pedersen, er agtet for en velhavende mand, der besidder en deel eiendom og markjord.              5     
Hans Brøgmands gaard. Hans enke er befriet  med borgemesteren i Fredericia, og gaarden beboes til leje af toldcontrolleur Peder Buck         64
Lars Pedersen Tarm, er dansk skoleholder af slet næring, og haver ingen anden næring         32
Tolder Diderich Kray, beboer sin egen gaard. Hans løn og vilkaar ubevidst.             3  
Christen Icersen beboer sin egen gaard, som dog er pantsat. Haver en liden næring af tapperie.         86
Lars Hansen, steenhugger, er en fattig skrøbelig mand, som nyder af de fattiges penge.          0
Peder Tarms døttre, besidde et lidet huus, og have ganske ringe næring med væven.         0
Jens Knudsen, farver, beboer sin egen gaard og nærer sig af sin konst, skal dog være i nogen vidtløftighed.          2       64
Mag. Johan Eilertz, sognepræst         5  
Benjamin Nicolais enke, beboer sit eget huus, som god er pantsat, lever i slet tilstand        16

Fra bogen: P.N. Frosts beskrivelse over Købstaden Ringkjøbing.