Børnehaven Tusindfryd

Ringkøbings første børnehave, Tusindfryd på Reberbanen blev stiftet på helt privat initiativ af direktør H. L. Hansen og hustru, Uldspinderiet.
For egen regning ombyggede og indrettede ægteparret det ældre beboelseshus til en hyggelig og velfungerende børnehave. Der blev udskrevet en konkurrence om børnehavens navn, og den blev vundet af fru cykelhandler Oluf Jensen.
Husmoderforeningen for Ringkøbing og Omegn blev udpeget af ægteparret Hansen til at administrere børnehaven. Børnehaven husede børn i alderen 3-7 år, og de blev delt på et formiddags- og et eftermiddagshold. Der blev hurtigt venteliste og ægteparret besluttede derfor at bygge en fløj til. Den nye fløj blev indviet i 1945, og så var der plads til 80 børn på de to hold.
Ringkøbing kunstneren, O. Eichner, udførte vederlagsfrit et stort indvendigt udsmykningsarbejde, og det var også ham, der udformede et udvendigt relief på den nye fløj.
Den første bestyrelse bestod af formand fru direktør Hansen, fru assistent Pedersen, fru lærer Ladefoged og fru redaktionschef Christoffersen. Tidstypisk at kvindernes navne ikke er nævnt!
Nogle af de første børn, der blev indskrevet var Johanne Ledgaard, Birthe Ladefoged, Niels Jepsen, Inger og Jens Ahle Jensen, Poul Jepsen, Inger Margrethe Nielsen, Karl Kr. Høgsberg, Kirsten Eichner og Jens Chr. Gadegaard.
I 1950 blev børnehaven kommunal, idet Ringkøbing kommune begyndte at yde et årligt tilskud.
Tusindfryd blev lukket i 1991. Idag huser ejendommen Radio Ringkøbing.